Distance Selling Contract

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

 

MADDE 1- TARAFLAR

 

1.1- SATICI:

 

Ünvanı : CNT Lüks Tüketim Malları İç ver Dış Ticaret  Ltd.Şti.

Adresi : Karaçay Mah. Devlet Kara Yolu üzeri No:31 Nazilli / Aydın

Telefon : 0212 358 45 05

E-mail: info@authenticseconds.com

 

1.2- ALICI:

 

Adı/Soyadı/Ünvanı : xxxxx xxxxx

Adresi:xxxxxxxxxxx - İstanbul - xxxxxxxxx

Telefon:+90 (xxx) xxxxxxxx

E-mail:xxxxxxxxxxxx

Tc No:xxxxxxxxxxx

 

MADDE 2- KONU

 

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait authenticseconds.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

 

MADDE 3- SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN

 

Tarih :06.12.20

 

Ürün Adı

Adet

Taksit

Toplam Tutar

 

 

xxxxxxxx

1

 

0,00 TL

 

 

KDV

 

 

0,00 TL

 

 

Kargo Ücreti

 

 

0,00 TL

 

 

 

 

Genel Toplam

1

 

0,00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kargo Tutarı : 0,00 TL

 

Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.

 

Ödeme şekli: Kredi Kartı

Teslimat adresi: xxxxxxxxx - İstanbul - xxxxxxxx

Ödenmiş toplam tutar : 0,00 TL

 

MADDE 4- GENEL HÜKÜMLER

 

4.1- ALICI, authenticseconds.com internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2- Sözleşme konusu ürün yurtdışı satışları hariç olmak üzere  yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.

4.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 30 gün içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

 

 

MADDE 5- CAYMA HAKKI

 

ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihi ile aynı gün SATICI’YA gönderilmek üzere kargoya vermesi şartıyla cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçervesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 30 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır.

 

MADDE 6- CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

 

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler ve ikinci el ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.

 

-İkinci el ürünler

-Hür türlü kozmetik ürünleri

 

MADDE 7- YETKİLİ MAHKEME

 

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar  İSTANBUL Tüketici Hakem Heyetleri ile İSTANBUL Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

 

SATICI

CNT Lüks Tüketim Malları İç ver Dış Ticaret  Ltd.Şti.

 

ALICI

xxxxx xxxxx